คือโปรแกรมแสดงข้อมูลและสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ ใช้งานผ่านเครือข่าย Internet ใช้งานได้ในอุปกรณ์ทุกระบบคือ Chrome, iOS, Android, Windows Phone โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงการใช้งานและแสดงผลบนหน้าจอเหมือนกันในทุกอุปกรณ์

อ่านต่อ >>
 
 


 

คือระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งพัฒนาโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานสะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลสูง

อ่านต่อ >>