เราคือกลุ่มวิศวกร ซอฟแวร์ผู้ชื่นชอบความท้าทายในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของ ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ เมื่อหลายทศวรรษก่อน เราคือบริษัทไทยแห่งเดียวที่ได้สร้างระบบการซื้อขาย หุ้นแบบ real time และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ เท่าเทียมกับระบบจากต่างประเทศ เช่น ระบบการซื้อขายหุ้นที่มาจากตลาดหลักทรัพย์ ชิคาโก และ ระบบการซื้อขายหุ้นจาก ตลาดหลักทรัพย์ แวนคูเวอร์ ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในยุค90 เราก็เป็นที่แรกที่นำระบบปฏิบัติงาน Unix Linux-Red Hat มาใช้กับ PC Server ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาของลูกค้าหลักทรัพย์ ทำให้ สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องแม้ว่าเศรฐกิจจะถดถอย

ณ วันนี้เรายังคงการพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มาใช้งานให้ลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทอังสตรอม โซลูชั่นจำกัด ขอนำเสนอระบบที่สร้างขึ้นโดยใช้ web technology และศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของบริษัท ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากอินเตอร์เน็ต คำถามคือระบบปัจจุบันของท่านได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ของอินเตอร์เน็ตปัจจุบันแล้วหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจ เราขอโอกาสในการนำเสนอและเปรียบเทียบ